Aktuálne vrhy / Current litters

   VRH  "V"   Mačiatka narodené: / Kittens born: 22.06:2016

 Vlana

 dievčatko / girl RAG n 04 21   show / breed  v novom domove / at new home

 Verona

 dievčatko / girl  RAG n 04   maznáčik / pet  k dispozícii / available

 Valery

 dievčatko / girl  RAG n 04   maznáčik / pet  k dispozícii / available

 Valentino Rossi

 chlpaček / boy  RAG n   maznáčik / pet   v novom domove / at new home

 

 

 

*********************

 

 

***